Vždy máte právo odstoupit od své objednávky, jak to vyžaduje referenční legislativa Legislativní vyhláška 206 ze dne 06 ve znění legislativní vyhlášky 09/2005 do 21 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo třetí strana jiná než přepravcem a vámi určeným, nabude zboží do fyzické držby nebo v případě více zboží objednaného prostřednictvím jedné objednávky a dodaného samostatně skončí po 2014 dnech ode dne, kdy Vy nebo třetí osoba jiná než přepravce a Vy určený nabývá do fyzického držení posledního statku bez udání důvodu.

Aby lhůta pro odstoupení od smlouvy spadala, postačí, když nás o svém rozhodnutí odstoupit od objednávky informujete před uplynutím samotné lhůty. Níže jsou uvedeny kontakty našeho zákaznického servisu:

Nada Home, přes Armando Diaz 171, 80047 San Giuseppe Vesuviano, telefonní číslo 08119041800 a customerservice@nadahome.it

Uveďte číslo objednávky spolu s e-mailovou adresou zadanou při nákupu.

Za tímto účelem můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (kliknutím sem stáhněte formulář), nebo jakýkoli jiný typ výslovného písemného prohlášení o vašem úmyslu odstoupit od objednávky.

Jakmile obdržíme zprávu, naši zaměstnanci zašlou potvrzovací e-mail obsahující autorizaci vrácení.

Balíček odešlete do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. 

Zboží bude vyzvednuto námi vybraným kurýrem na Vámi sdělenou adresu

Účtenku je třeba uschovat do obdržení refundace.

V případě poškození nebo ztráty během přepravy si Nada Home vyhrazuje právo účtovat jakékoli utrpěné škody odečtením z částek, které mají být uhrazeny.

Balíček je nutné zaslat na následující adresu:

NADA DOMA
Via Armando Diaz, 171

80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

PODMÍNKY VRÁCENÍ

Aby personál žádost o vrácení přijal, musí být splněny následující podmínky:

  1. Záruční pečeť a štítek pravosti na všech produktech prodávaných na našich stránkách musí být neporušené;

  2. Produkty musí být ve stejných podmínkách, v jakém byly odeslány, a musí být pokud možno zabaleny pomocí našeho obalu;

  3. Zboží nesmí být použito nebo v žádném případě jinak upravováno.

Všechny přijaté dokumenty musí být součástí balíku. Konečně je třeba připomenout, že podle italského práva mohou právo na odstoupení od smlouvy uplatňovat pouze spotřebitelé, tj. lidé, kteří nakupují produkty za účelem, který nesouvisí s jejich profesionální činností.

ÚNIK NÁVRAT

Jakmile bude zjištěn dobrý stav vrácených produktů, do 14 dnů od oznámení o odstoupení, Nada Home přistoupí k refundaci včetně nákladů na dopravu a případných nákladů na celní odbavení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho možného výběru jiný typ doručení než nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme). Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
Jakmile vratka dorazí do skladu, je analyzován její obsah a identifikován důvod. Od okamžiku, kdy je vrácení přijato, začnou postupy vrácení peněz.
Pokud zákazník vrátí objednávku zaplacenou kreditní kartou, peníze budou připsány na samotnou kartu.

Kredit na kartě bude k dispozici podle časů poskytnutých úvěrovou institucí, která jej vydala. Doklad o tom kupující obdrží ve výpisu z účtu.
Veškeré refundace týkající se objednávek, u kterých byla zvolena platba na dobírku, jsou prováděny bankovním převodem, proto je v tomto případě vyžadováno sdělení souřadnic bankovního účtu kupujícího.
Chcete-li získat informace o stavu vrácení, zavolejte zákaznický servis na číslo 08119041800, které je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00.

ZPŮSOB VRÁCENÍ PENĚZ

Po odstoupení spotřebitele mu budou všechny provedené platby včetně nákladů na dodání bez zbytečného odkladu vráceny (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vaší volby jiného typu dodání, než je námi nabízený nejlevnější typ standardního dodání). a to v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se prodávající dozví o úmyslu odstoupit od této smlouvy nebo v každém případě o vrácení zboží. Tyto náhrady budou provedeny bez dodatečných nákladů pomocí stejné platební metody, kterou zákazník použil pro počáteční transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasil jinak.

VÝMĚNA POŠKOZENÝCH, VADNÝCH NEBO NEODPOVÍDAJÍCÍCH OBJEDNÁVANÝM POLOŽKÁM

Pokud Zákazník obdrží vadný nebo nevyhovující produkt, Nada Home se zavazuje jej bezplatně co nejrychleji vyměnit. Jakékoli vady a/nebo chyby při přepravě musí být písemně sděleny do 3 dnů od převzetí zboží a nutně prokázány zasláním fotografií.
Kurýr poté produkt vyzvedne a jakmile zboží dorazí, bude odeslán náhradní produkt. Vadná nebo nevyhovující položka musí být vrácena kompletní, neporušená, v původním obalu. Balíček musí být připraven pokud možno ve stejném obalu a vložením příslušné kopie prodejního dokladu dovnitř.
V případě nedostupnosti náhradního produktu vrátí Nada Home kupujícímu celou částku objednávky, včetně nákladů na dopravu. Vratku vždy zaplatí Nada Home.

Spotřebitelé s bydlištěm v Evropě jsou informováni, že Evropská komise zřídila online platformu, která poskytuje nástroj alternativního řešení sporů. Tento nástroj může evropský spotřebitel využít k mimosoudnímu řešení jakéhokoli sporu týkajícího se smluv o prodeji zboží a služeb uzavřených online a/nebo z nich odvozených. V důsledku toho, pokud jste spotřebitel usazený v Evropě, můžete tuto platformu využít k řešení jakéhokoli sporu vyplývajícího z online smlouvy uzavřené na této stránce. Evropská platforma ODR je k dispozici na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr